Hàm LIKES và LIKEIF mới so sánh tìm kiếm tương tự
Tác giảAdministrator
Hàm mới LIKES và LIKEIF so sánh tìm kiếm tương tự, giải quyết vấn đề khá phổ biến là dữ liệu không đúng theo danh sách nên không tính toán được. Hàm LIKEIF sẽ tìm kiếm giá trị tốt nhất thay vì trả về giá trị #N/A lạnh lùng.

Hàm mới LIKES và LIKEIF so sánh tìm kiếm tương tự, giải quyết vấn đề khá phổ biến là dữ liệu không đúng theo danh sách nên không tính toán được. Hàm LIKEIF sẽ tìm kiếm giá trị tốt nhất thay vì trả về giá trị #N/A lạnh lùng.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận