Sản phẩm phần mềm tạo tài khoản đối ứng tự động
Tác giảAdministrator
Việc không có tài khoản đối ứng là vướng mắc cho việc phân loại và kiểm tra số liệu khi tổng hợp và kiểm tra, đặc biệt là nhìn nhận ở góc độ tuân thủ là chưa thực hiện đúng chế độ kế toán việt nam và có thể dẫn tới những rủi ro về thuế.
 

Các công ty nước ngoài hoặc công ty Việt Nam đang phát triển mạnh đều có xu hướng chuyển sang sử dụng các phần mềm nước ngoài do kiểm soát nghiệp vụ chặt chẽ và các báo cáo quản trị mạnh mẽ. Đặc điểm thường thấy của các phần mềm kế toán nước ngoài là thường không có tài khoản đối ứng và điều này không phù hợp với yêu cầu của kế toán Việt Nam.

Từ một lời thách đố chỉ mang tính chất giải trí tạo được tài khoản đối ứng từ sổ nhật ký không có tài khoản đối ứng, tưởng chừng không có lời giải thì tôi đã thực hiện được và xử lý thêm khá nhiều tình huống đặc biệt mà trải nghiệm tương tác với nhiều công ty đem lại.

Năm mới ra hàng, phần mềm tự động tạo tài khoản đối ứng cho sổ nhật ký kế toán.

Thao tác chuyển đổi đơn giản chỉ trong 3 bước: ① nhập nhật ký chung không có tài khoản đối ứng vào phần mềm chuyển đổi ➜ ② Thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào ➜ ③ Nhấn nút chuyển đổi.

Ngoài ra phần mềm cho phép dịch diễn giải sang tiếng Việt nếu sổ kế toán gốc là tiếng Anh.

Các chức năng bổ sung:

• Thực hiện bù trừ phát sinh Nợ - Có trong trường hợp một tài khoản đồng thời phát sinh Nợ - Có

• Thực hiện tính tổng gộp trong trường hợp một tài khoản phát sinh nhiều lần

• Thực hiện gán mã chứng từ phụ trong trường hợp số chứng từ bị lặp lại giữa các tháng

• Kiểm tra các chứng từ có phát sinh Nợ - phát sinh Có không cân

• Đối chiếu kết quả sổ nhật ký đã chuyển đổi với nhật ký gốc theo số phát sinh từng chứng từ

• Lưu trữ xử lý dữ liệu lớn và nhiều kỳ

• Tự động dịch diễn giải tiếng Anh sang diễn giải tiếng Việt

• Kết hợp chuyển đổi từ tài khoản của tập đoàn sang tài khoản theo chế độ kế toán Việt Nam

Các công ty lớn sử dụng phần mềm kế toán nước ngoài có đặc điểm chung của sổ kế toán là không có tài khoản đối ứng do cho phép nhập chứng từ hạch toán nhiều nợ có nên sổ nhật ký không có tài khoản đối ứng.

Việc không có tài khoản đối ứng là vướng mắc cho việc phân loại và kiểm tra số liệu khi tổng hợp và kiểm tra, đặc biệt là nhìn nhận ở góc độ tuân thủ là chưa thực hiện đúng chế độ kế toán việt nam và có thể dẫn tới những rủi ro về thuế.

Không dừng ở đó, phần mềm GLOffset đã được phát triển liên tục hơn nửa năm nay với nhiều dữ liệu công ty khác nhau.

Thuật toán của chương trình sẽ trích lọc các chứng từ hạch toán nhiều nợ - nhiều có và quét từng trường dữ liệu để tìm ra các điểm giống nhau trong từng bộ chứng từ. Phần mềm có thể xử lý cả những cặp chứng từ nhiều nợ nhiều có và số tiền không bằng nhau bằng phương pháp tách tuần tự nên có thể chuyển đổi sổ kế toán không có tài khoản đối ứng sang sổ có tài khoản đối ứng 100%.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận