Về chúng tôi Beefast

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi bắt đầu cũng là người làm công việc về quản trị tài chính kế toán, đã phải thao tác thủ công với các công việc xử lý số liệu bảng tính cho tới khi chúng tôi tìm ra giải pháp truy vấn dữ liệu cấu trúc và phát triển thành một giải pháp ứng dụng MINI.MIS để xử lý dữ liệu bảng tính tự động, biến bảng tính của bạn hoạt động như một chương trình tự động.
img

Giải pháp

Chúng tôi sáng tạo giải pháp MINI.MIS ứng dụng trong kế toán quản trị và tài chính. Vượt qua những giới hạn của Excel truyền thống.để liên kết, tự động hóa và tổng hợp dữ liệu.

MINI.MIS
Thân thiện
MINI.MIS: là ứng dụng nhúng trong Excel, kết hợp tính linh hoạt vốn có của bảng tính Excel và khả năng xử lý dữ liệu quan hệ, vượt qua những giới hạn của Excel thông thường, để tự động hóa và đơn giản hóa công việc Excel.
Thân thiện: Tiếp tục sử dụng các mô hình và bảng tính tài chính Excel của riêng bạn trong khi tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại với MINI.MIS, nền tảng lập kế hoạch và phân tích tài chính tập trung.

Ứng dụng hợp nhất báo cáo
tài chính

BCTC hợp nhất được lập cho công ty mẹ để thể hiện tình hình tài chính của tập đoàn. Để lập BCTC hợp nhất phải kết hợp thông tin tài chính gồm Bảng CĐKT, báo cáo thu nhập, dòng tiền và thuyết minh của tất cả các đơn vị.

Request a demo

Ứng dụng lập ngân sách

Ngân sách là kế hoạch hành động được lượng hóa bằng tiền của tất cả các bộ phận thực thi trong doanh nghiệp nên ngân sách và dự báo không nên là một công việc đơn lẻ của bộ phận TCKT

Thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị

  • Báo cáo kế toán quản trị cung cấp thông tin cho nhà quản lý để theo đuổi các mục tiêu của tổ chức. Hệ thống báo cáo quản trị gồm:
  • 3 cấp độ chiến lược (ra quyết định đầu tư), chiến thuật (xác định và đo lường mục tiêu), vận hành (các báo cáo thống kê như doanh thu, tồn kho, công nợ)
    Và hạ tầng dữ liệu thống kê như dữ liệu doanh thu, định mức chi phí
  • Hệ thống báo cáo quản trị không tách rời mà song hành với hệ thống kế toán tài chính. Báo cáo quản trị đầu tiên cần thiết lập chính là báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán cơ bản. Trong doanh nghiệp hệ thống báo cáo tự nhiên sẽ phát triển theo các cấp độ từ tuân thủ kiểm soát và dự báo quản trị.
Request a demo

Ứng dụng tổng hợp kế hoạch tài chính

Mô hình tài chính là quy tắc tính toán được thiết lập để tính toán các chỉ tiêu tài chính của một đối tượng dựa trên các yếu tố và giả định đầu vào. Đối tượng có thể là một một dự án, một khoản đầu tư...
Rất nhiều tổ chức lớn vẫn đang sử dụng phương pháp truyền thống để hợp nhất. Nếu bạn có một vài dự án thì giả định và phương pháp tính của mô hình là quan trọng. Khi có nhiều hơn hoặc muốn hệ thống hóa để hiệu quả hơn thì một phương pháp tốt hơn là cần thiết.

Ứng dụng tạo tài khoản đối ứng
cho sổ kế toán SAP-ERP

  • Việc kiểm soát trong các hệ thống ERP tập trung vào nghiệp vụ ở vận hành và kiểm soát số dư ở kế toán nên việc kiểm soát theo tài khoản đối ứng không được đặt ra, do đó trong ERP không hạch toán có tài khoản đối ứng, Cách tiếp cận này đúng nếu nhìn từ trong doanh nghiệp nhưng không phù hợp nếu nhìn từ bên ngoài.
  • Dịch vụ chuyển đổi sổ nhật ký ERP sang sổ kế toán VAS có tài khoản đối ứng để phục vụ cho các cơ quan kiểm tra bên ngoài (ví dụ cơ quan thuế khi kiểm tra quyết toán thuế) và cấp trên thực hiện kiểm tra theo phương pháp tổng hợp phát sinh đối ứng.
  • Là dịch vụ đặc biệt, không có dịch vụ tương tự trên thị trường,
Request a demo

Đào tạo kế toán quản trị và Excel chuyên sâu

Đào tạo kế toán quản trị và Excel chuyên sâu

Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần gặp trực tiếp

Địa chỉ: 487/1 Kim Ngưu, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại: 0942919988

Email: beefast.jsc@gmail.com

Gửi tin nhắn

Khách hàng điển hình

BEEFAST định hướng cung cấp các sản phẩm dịch vụ được thiết lập phù hợp theo yêu cầu quản trị của khách hàng. Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp từ thiết kế tới triển khai, đảm bảo tính ứng dụng thực tế. Chúng tôi đã cung cấp thành công các sản phẩm ứng dụng cho các tập đoàn lớn Bimgroup, VinMec, TNG, Hưng Thịnh Land, AquaOne, REE Corp, Vissan, NKID,...

Request a demo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13