Unpivot crosstab data
Tác giảAdministrator

Kết quả truy vấn có thể trả về dạng Unpivot data thay vì dạng crosstab data sẽ giúp nhất quán và thuận lợi hơn trong setup công thức báo cáo, nhất là các công thức tính dữ liệu lũy kế

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận