Khách hàng điển hình
Tác giảAdministrator

Công ty Cổ phần Công nghệ BEEFAST. Cung cấp giải pháp phần mềm quản lý dựa trên sự trải nghiệm quản lý thực tế của chúng tôi trong các công việc đó. Bên cạnh việc cung cấp giải pháp, chúng tôi lấy nền tảng là tư vấn triển khai hệ thống báo cáo quản trị và quản trị tài chính. Nhân sự của chúng tôi là giảng viên Học viện TACA và chuyên gia và đã làm việc trong tập đoàn lớn về lĩnh vực này. Chúng tôi đã cung cấp thành công các sản phẩm ứng dụng cho các tập đoàn lớn Bimgroup, VinMec, TNG, Hưng Thịnh Land, AquaOne, REE Corp, Vissan, NKID,...

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận